Produkt został dodany do koszyka.

  • Produktów: (0)
  • Wartość: 0,00 PLN
Otwórz koszyk
Pomoc

Gwarancja - Piątek, 10 Marzec 2017

Gwarancja na produkty ForceBlades
 
Zasady postępowania odpowiedzialności i skarg.
 
§ 1
 
Firma Anor Galad Limited, zwana dalej producentem, gwarantuje nabywcy, że wyroby marki ForceBlades są wolne od wad materiałowych i wykonania przez okres 2 lat od zakupu.
 
Gwarancja ogranicza się do naprawy lub wymiany, co zdaniem producenta. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, do osoby lub mienia.
 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia. Jednak, o ile to możliwe, postaramy się naprawić towary zużyte w przystępnej cenie.
 
§ 2
 
Procedura składania skarg. Warunki usługi.
 
Gwarancja jest ograniczona do bezpośredniego nabywcy i nie podlega przeniesieniu. Wszelkie roszczenia odnoszące się do towarów spełniających warunki niniejszej gwarancji mogą być dokonywane wyłącznie przez Zamawiającego, który nabył towar bezpośrednio od producenta lub od jednego z jego dystrybutorów.
 
1. Towary będące przedmiotem reklamacji należy dostarczyć osobiście lub przez przewoźnika (spedytor) do producenta lub dystrybutora, u którego towary zostały zakupione:
 
1.1 W przypadku dostawy przez przewoźnika - odbywa się to kosztem Zamawiającego.
 
2 Warunki przyjęcia towarów dostarczanych w sposób określony w pkt 1, są:
 
• Kopia dowodu zakupu, rachunek lub paragon musi być zapewnione.
 
• towary muszą być kompletne, żadna z jego części brakuje.
 
• Towary muszą być czyszczone przed dostawą.
 
3. W przypadku osobistego dostarczenia towaru, potwierdzenie złożenia towarów jest świadczona na miejscu.
 
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty powyższym dokumencie.
 
5. W przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika (spedytor) potwierdzenie złożenia towarów jest konosament podpisane przez pracownika producenta lub jego dystrybutora.
 
5.1. Producent zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji i zwrotu towaru do Kupującego na jego koszt, jeżeli:
 
• Nabywca nie spełnia warunków określonych w punkcie 2.
 
• Status przesyłki różni się od opisanego w załączonych dokumentach.
 
• Przesyłka zawiera towarów nie zakupionych bezpośrednio od producenta lub jednego z jego dystrybutorów.
 
5.2. Zwrot towaru, o którym mowa w punkcie 5.1 lub express jakiejkolwiek niezgodności powinno nastąpić w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania towaru.
 
5.3. W ciągu trzech dni roboczych, kupujący może złożyć zastrzeżenia do stanu towarów wysyłanych do niego przez producenta. Termin trzech dni rozpoczyna się od daty otrzymania towaru (data podpisu na liście przewozowym przez Kupującego).
 
5.4. Jeśli żadna z zastrzeżeń wymienionych w punkcie 5.1 są podnoszone w terminie określonym w punkcie 5.2, oraz brak zastrzeżeń są podnoszone przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 5.3, stanowi ona jako przyjęcie przesyłki.
 
6. Terminy serwisowe:
 
Producent naprawi lub wymieni towar złożonych w ramach reklamacji w ciągu 30 dni roboczych od daty odbioru. Wyjątkiem są wszystkie produkty wykonane na specjalne zamówienie.
 
7. Zwolnienie towarów w reklamacji:
 
7.1. W celu odbioru towaru osobiście w wymagany jest oryginalny dokument akceptacji.
 
7.2. Odesłanie na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) odbywa się na koszt producenta lub dystrybutora.
 
 
 
§ 3
 
Utrata gwarancji
 
1 Utrata gwarancji następuje w przypadku:
 
1.1. Zmiany lub modyfikacje produktu zostały wykonane, inne niż przez Producenta.
 
1.2. Uszkodzenie produktu została spowodowana zaniedbaniem lub użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 
1.3. Mechaniczne, chemiczne lub uszkodzenia termiczne produktu została ustalona, ​​zarówno zamierzone lub przypadkowe.
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego RP.

Brak nowości.